Rychlý update ze schůzek

Aktuálně pokračujeme kromě zábavy i ve výuce první pomoci! Děti si mohly zkusit jak těžké je stlačit hruď člověka …


Posted in Aktuality