Letní stanový tábor

„DOBYVATELÉ“
Tábor se opět uskuteční v TYŘE, na louce pod Malým Javorovým,

Termín:  7. – 17. července 2024!

Pro koho: Kdokoli, kdo má chuť a odvahu prožít s námi dobrodružství. Jsi srdečně zván. To, že nejsi Royal Ranger, nevadí. Budeš mít možnost poznat nové kamarády a naučit se mnohé užitečné dovednosti. Tábor je určený pro děti ve věku od   7 – 12 let .

Informace: Ubytování v podsadových stanech/týpí. (Nutný vlastní spacák a karimatka nebo nafukovačka. Seznam potřebných věcí dostanou přihlášení účastníci.)

Kontaktní osoba: Marek Mitrenga, ul. Veselá 736, Návsí 739 92 ,
Mobil: 725 063 694, Email: 9ph@royalrangers.cz


Cena Tábora je stanovena takto:

  • Členové 9. PH Royal Rangers v ČR:  do 1.6.2024  3 000,-
  • Ostatní (Nečlenové 9. PH Royal Rangers): do 1.6.2024 3 600,-

Po termínu 11.6.2024 se cena navyšuje o 400,-

Na tuto akci lze využít vouchery v hodnotě 4x 500,- které získáte registrací na www.darujemekrouzky.cz


Z důvodu špatných zkušeností jsme nuceni zavést pravidlo, že přihláška se považuje za platnou až po zaplacení za tábor!!!!

POČET MÍST JE OMEZEN!

Pro sourozence poskytujeme slevu Kč 200,- na druhé a další děti. V oprávněných případech možné další slevy dohodou.

Peníze lze převést na konto č: 2900345919 / 2010 jako variabilní symbol použijte prosím datum narození dítěte bez teček a mezer např. 1.11.1994 tedy Variabilní symbol je 01011994

Rozhoduje datum odevzdání přihlášky s potvrzením o zaplacení.


Storno poplatky:

V případě zrušení přihlášky po 23. červnu účtujeme storno poplatek 30%.

* Po 1.7. bude vráceno 60% poplatků pouze při dodání potvrzení od lékaře s diagnózou znemožňující účast dítěte na letním táboře.


Na vyžádání jsme připraveni vystavit fakturu pro zaměstnavatele nebo potvrzení pro sociální odbor MěÚ.