Předvelikonoční schůzka

Ahoj
Tento pátek jsme měli speciální Royal, byl totiž předvelikonoční. Proto jsme spolu s dětmi kromě slovíčka, her a odborky pekli vynikající sušenky ve tvaru oveček a vyráběli přanička. Myslím, že jsme si to všichni společně náramně užili a věřím že si všichni užijete pohodové svátky.

Za tým RR přejeme pohodové Velikonoce plné Boží lásky a přízně


Posted in Aktuality by