Letní Stanový tábor

ZACHRAŇTE ČESKO!

 PANDEMIE

Tábor se opět uskuteční v TYŘE, na louce pod Malým Javorovým,

Termín:  20. – 28. červenec 2019!

Pro koho: Kdokoli, kdo má chuť a odvahu prožít s námi dobrodružství. Jsi srdečně zván. To, že nejsi Royal Ranger, nevadí. Budeš mít možnost poznat nové kamarády a naučit se mnohé užitečné dovednosti. Tábor je určený pro děti ve věku od   7 – 12 let .

Informace: Ubytování ve stanech. (Nutný vlastní spacák a karimatka nebo nafukovačka. Seznam potřebných věcí dostanou přihlášení účastníci.)

Kontaktní osoba: Marek Mitrenga, ul. Veselá 736, Návsí 739 92 ,
Mobil: 725 063 694, Email: trinec.sosna@royalrangers.cz


Cena Tábora je stanovena takto:

Členové 9. PH Royal Rangers v ČR:  ? (do 1.6.2019  2 000,-)

Ostatní (Nečlenové 9. PH Royal Rangers): ? (do 1.6.2019 2 400,-)

Po termínu 1.6.2019 se cena navyšuje o 200,-


Z důvodu špatných zkušeností jsme nuceni zavést pravidlo, že přihláška se považuje za platnou až po zaplacení za tábor!!!!


Pro sourozence poskytujeme slevu Kč 200,- V oprávněných případech možné další slevy dohodou.

Peníze lze převést na konto č: 2900345919 / 2010 jako variabilní symbol použijte prosím datum narození dítěte bez teček a mezer např. 01011994

Rozhoduje datum odevzdání přihlášky s potvrzením o zaplacení.

Počet táborníků je omezen, proto neváhejte se včasným odevzdáním přihlášky.


Storno poplatky:

V případě zrušení přihlášky po 23. červnu účtujeme storno poplatek 30%.

* Po 1.7. bude vráceno 60% poplatků pouze při dodání potvrzení od lékaře s diagnózou znemožňující účast dítěte na letním táboře.


Na vyžádání jsme připraveni vystavit fakturu pro zaměstnavatele nebo potvrzení pro sociální odbor MěÚ.


by