Ringoturnaj

Akce se koná 8. – 12. května 2019 opět v Křižanově. Na akci pojedeme společně vlakem.

Cena:  pořadatelé stanovili cenu buď 780,- za ubytování ve stanu anebo 1180,- za ubytování v hotelu.  My budeme od vás tedy vybírat tuto částku(podle vámi zvoleného druhu ubytování + 200,- za cestu)

Cena zahrnuje ubytování na 4 noci, stravu 5x denně, účast v turnaji a doprovodné programy

Termín přihlášek : 29.3.2019

Přihlašovat děti budeme společně 1. dubna a přihláška je platná až po uhrazení poplatku proto vás žádám  o  jak nejrychlejší zaslání peněz na náš účet vedený u Fio banky  2900345919 / 2010 . Jako Variabilní symbol použijte prosím datum narození dítěte bez teček, popřípadě do zprávy uvěďte jméno a příjmení dítěte. Na kontě naši hlídky nemáme aktuálně tolik peněz abychom mohli uhradit poplatek organizátorům bez vašeho příspěvku!

Přihlašovat se můžete zde: http://9ph.royalrangers.cz/prihlaska-na-ringoturnaj/

Informace o této akci můžete získat na stránkách htttp://www.ringoturnaj.cz

Případné další dohlašování dětí po termínu je možné, ale s 99% jistotou nebude již možné ubytování na hotelu v posteli! a po 20. dubnu se cena navyšuje o 200,- (poplatek si účtuje organizátor akce)

za vedoucí

Marek Mitrenga


by