Putovní tábor

Termín   15. – 19. srpna 2019

Kde         Rychlebské Hory a Jeseníky

Pro koho: Kdokoli, kdo má chuť a odvahu prožít s námi dobrodružství. Jelikož si vybavení poneseme sami akce je určena pro dorostence ve věku 12 -17 let.

Informace: Ubytování ve stanech/celtou/pod širákem . (Nutný vlastní spacák a karimatka nebo nafukovačka. Seznam potřebných věcí dostanou přihlášení účastníci.)

Kontaktní osoba: Marek Mitrenga, ul. Veselá 736, Návsí 739 92 ,
Mobil: 725 063 694, Email: trinec.sosna@royalrangers.cz

Cena Tábora je stanovena takto:

Členové 9. PH Royal Rangers v ČR: 800,- (od 1.6.2018 1 000,-)

Ostatní (Nečlenové 9. PH Royal Rangers): 1 000,- (od 1.6.2018 1 200,-)

Peníze lze převést na konto č: 2900345919 / 2010 jako variabilní symbol použijte prosím datum narození dítěte bez teček a mezer např. 01011994

Rozhoduje datum odevzdání přihlášky s potvrzením o zaplacení

Počet táborníků je omezen, proto neváhejte se včasným odevzdáním přihlášky.

Storno poplatky:

V případě zrušení přihlášky po 30. červenci účtujeme storno poplatek 30%.

* Po 6.8. bude vráceno 50% poplatků pouze při dodání potvrzení od lékaře s diagnózou znemožňující účast dítěte na letním táboře.

Na vyžádání jsme připraveni vystavit fakturu pro zaměstnavatele nebo potvrzení pro sociální odbor MěÚ.

V případě dalších specifických požadavků pro zaměstnavatele nebo slevy prosím kontaktujte uvedenou kontaktní osobu.

V případě propláceni tábora zaměstnavatelem si vyžádejte fakturu nebo potvrzení o přihlášení (viz kontaktní osoba).


by