Dorostový tábor

Proběhne v termínu 1.8. – 12.8.2020 na tábořišti u Sloupu (Blansko)

Tábor připravujeme společně s dorostem Církve Bratrské Dolní Lištná a CB Hrádek

Informace naleznete na facebookových stránkách na následujícím odkaze:

https://www.facebook.com/events/140653277258276/


by